top of page

3 Voordelen van het werken met externe Qi in Qigong

In Qigong kan er met zowel interne als externe Qi gewerkt worden. Er zijn veel Qigong vormen en systemen, die niet met externe Qi werken en hierdoor qua effectiviteit en resultaat vaak achterblijven op systemen die dat wel doen. Het werken met externe Qi kent diverse voordelen ten opzichte van het alleen werken met interne Qi, waar ik in deze blog verder op in zal gaan.​ Open en gesloten systemen In Qigong kan er onderscheid gemaakt worden tussen open en gesloten systemen. In een gesloten systeem wordt er met interne Qi gewerkt ofwel de Qi in het lichaam. In een open systeem wordt er voornamelijk met externe Qi gewerkt ofwel de Qi van de natuur en het universum. Yuan Gong en Zhineng Qigong zijn beiden open Qigong systemen, omdat ze in met name in het eerste stadium gebruik maken van het werken met externe Qi (daarna wordt er meer met interne Qi gewerkt; gemakshalve gezegd het verwerken van de opgenomen externe Qi en het dieper naar binnen brengen van (deze) Qi.

Qi soorten en (Hun)Yuan Qi Er bestaan heel veel verschillende soorten Qi op verschillende niveau’s, die elk hun unieke kwaliteiten, eigenschappen en functies hebben. Enkele voorbeelden zijn: Zhen Qi Zhong Qi, Ying Qi, Wei Qi (Hun)Yuan Qi, Yin Qi, Yang Qi, Wu Xing Qi, Meridiaan Qi en meer. Ook heeft elk fysiek object (boom, rots, mens, dier, etc.) haar eigen unieke Qi. In Zhineng Qigong en Yuan Gong wordt er voornamelijk gewerkt wordt met de (Hun)Yuan Qi. Yuan betekent origineel en is de term die in Yuan Gong gebruikt wordt. Hunyuan betekent ‘in elkaar overgaan tot een eenheid’, want deze Qi kan zich verdichten en een nieuwe eenheid vormen. De term wordt gebruikt in Zhineng Qigong. In deze blog zal ik het gemakshalve verder Yuan Qi noemen. Het is de Qi in zijn meest originele en pure vorm, want deze Qi bestaat al voor het ontstaan van Yin en Yang. Uit de leegte (Wuji) ontstaat een spiralende kracht (Taiji/Yuan Qi) waaruit Yin en Yang worden geboren. Uit Yin en Yang komen de 5 elementen (Wu Xing) voort, daaruit de acht krachten (Ba Gua) en daaruit ontstaan weer de 10.000 dingen ofwel alles dat er bestaat in de wereld zoals wij die kennen. Yuan Qi heeft nog geen specifieke eigenschappen en is daarmee de meest pure, zuivere, verfijnste en krachtigste Qi die er bestaat. Het is de ‘oer Qi’  die overal in het universum en in alles aanwezig is en waar alles uit voorkomt. Het is de bron en oorsprong van de schepping en van al het leven. Alle andere Qi soorten zijn in essentie een vorm van Yuan Qi, want ze zijn hier allemaal uit voortgekomen en zijn een combinatie of integratie (Hunyuan) van verschillende elementen. Yuan Qi is dus het fundament voor alle Qi soorten en kan daarom alle lagen en Qi soorten penetreren en transformeren. Het manifesteert zich op verschillende niveau’s, zoals Yin en Yang, de Vijf Elementen (Wuxing), de acht krachten (Bagua) en de 10.000 dingen (alles wat bestaat). 

1.Yuan Qi is eenvoudig om mee te werken Omdat Yuan Qi geen specifieke eigenschappen heeft, puur is en alle niveau’s en lagen van Qi kan doordringen en transformeren, is het werken met deze Qi eenvoudiger, veiliger en effectiever dan het werken met andere Qi soorten. Een eenvoudige mindset en visualisatie in het werken met Yuan Qi is voldoende voor krachtige helende resultaten. Hoe verder de Qi soort waarmee wordt gewerkt verwijderd is van zijn originele staat (Yuan Qi), hoe ingewikkelder het wordt om mee te werken. 2.Yuan Qi verzamelen is een effectieve manier om interne Qi te versterken Van nature nemen we externe Qi op in ons lichaam. Maar omdat de meeste mensen erg extern gericht leven (we zijn voortdurend bezig met de buitenwereld en laten ons meeslepen door externe prikkels) verliezen we veel van onze Qi. Naarmate we ouder worden, neemt onze interne Qi nog meer af dan als je jong bent en nog bruist van de energie. We verliezen dus meer Qi dan we opnemen. Daarom is het belangrijk de uitwisseling van Qi tussen mens en natuur een handje te helpen dor met behulp van Qigong onze Qi in grotere hoeveelheden aan te vullen. Door externe Yuan Qi op te nemen, wordt onze eigen interne Qi aangevuld, ververst en versterkt. Yuan Qi kan in het lichaam vervolgens transformeren in verschillende Qi soorten en kwaliteiten, afhankelijk van wat nodig is. Hier hoef je verder niets voor te doen, want Yuan Qi kan bijvoorbeeld automatisch Yin en Yang balanceren, Qi in de meridianen reguleren, de organen versterken en die plekken van het lichaam met Qi voeden en Qi hier transformeren, waar het nodig is. Alle functies in het lichaam normaliseren, ziekten verdwijnen en onze gezondheid, vitaliteit en welzijn worden vergroot. 3.Yuan Qi is veilig bij genezing van anderen (Healing) De meeste Qigong vormen maken in Healing gebruik van interne Dantian Qi, die overvloedig moet zijn voordat healing kan worden gegeven. Om Qi in het Dantian op te bouwen is veel tijdrovende intensieve Qigong training vereist. Als je die interne Qi vervolgens gebruikt voor healing, raakt deze weer uitgeput en is er weer veel Qigong training vereist om deze weer tot voldoende niveau aan te vullen, anders heeft het nadelige gevolgen voor de eigen gezondheid. Yuan Qi is veel rijker en krachtiger dan onze eigen Qi en is bovendien overal en altijd in grote onuitputtelijke hoeveelheden voorradig in het universum. Het is dus niet nodig onze eigen interne Qi uit te putten met gevaar voor eigen de gezondheid. Tian Yuan is de belangrijkste methode in Yuan Gong voor het werken met externe Qi In de Tian Yuan vorm uit het Yuan Gong systeem wordt Yuan Qi, de pure Qi uit de natuur en het universum, op een efficiënte en effectieve manier in grote hoeveelheden uit alle richtingen verzameld in het lichaam, waardoor de Qi in lichaam en geest wordt ververst, vergroot en versterkt. De 'Drie Dantian Staande Meditatie’ (Di Yuan) zorgt er voor dat de opgenomen Yuan Qi behouden blijft en dieper in het lichaam gebracht. Conclusie Het werken met externe (Yuan) Qi is veiliger, eenvoudiger en effectiever dan het werken met interne Qi. Alleen werken met interne Qi is een incomplete manier van Qigong beoefenen. Werken met externe Qi kan daarom niet weg worden weggelaten in de training van elke Qigong beoefenaar en legt een belangrijk fundament voor je algehele Qi conditie, gezondheid en welzijn. 

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page