top of page

Ontwaak jouw slapende potenties (paranormale gaven) met Qigong

Bijgewerkt op: 3 mei

We hebben er allemaal wel eens van gehoord of het gezien op internet of televisie: mensen die mentaal iets bijzonders kunnen wat de meeste andere mensen niet kunnen. Dergelijke kwaliteiten van de geest en het bewustzijn worden meestal omschreven als paranormale, bovennatuurlijke, speciale of bijzondere gaven. Bestaat dit echt, wat kan het manifesteren en ontwikkelen van deze gaven ons opleveren en welke rol speelt het in Qigong? Daar zal ik in deze blog nader op ingaan. Zo bovennatuurlijk, abnormaal en speciaal zijn deze bijzondere kwaliteiten of vaardigheden van de mens eigenlijk niet, want ieder mens heeft ze van nature in zich. Het zijn aangeboren kwaliteiten van de mens. Alleen weten de meeste mensen dit niet, laat staan hoe deze kunnen ontwaken en gebruiken. Ze zijn heel natuurlijk en iedereen kan ze laten manifesteren, maar helaas komen we er moeilijk mee in contact door de vervreemding van onszelf en de natuur. Ons referentiekader en denkpatronen hebben als het ware een filter of sluier over onze ware zelf en deze potenties van de geest gevormd. De beste tijd om deze gaven te cultiveren is daarom als kind, Dan is onze ware zelf, onze Shen en al haar potenties dan nog niet geblokkeerd en versluierd worden door het referentiekader, het ego en allerlei denkpatronen (die zelf ook allemaal nog minder ontwikkeld zijn), zodat deze kwaliteiten zich makkelijker kunnen manifesteren.

Bij sommigen mensen zijn de aangeboren kwaliteiten al op vroege leeftijd actief of manifesteren zich spontaan in een latere fase in het leven, soms zomaar, genetisch bepaald of door een bijzonder gebeurtenis zoals een bijna-dood ervaring of andere heftige gebeurtenis. Velen onder hen doen er niets mee, anderen worden bijvoorbeeld illusionist of waarzegger en dergelijke. Qigong kan ook een bijdrage leveren aan de activatie van bijzondere gaven, soms worden deze bewust gecultiveerd en zijn ze een bijkomend effect als iemand Qigong niveau stijgt en bepaalde poorten worden geopend zoals Tianmen (Heavenly Gate). Speciale gaven wordt in onze cultuur niet echt erkend en daarom in onze opvoeding en andere delen van onze maatschappij meestal niet goedgekeurd, genegeerd of zelfs ontmoedigd. Daarom zullen sommige mensen hun gaven eerder verbergen voor anderen en negeren, anders worden ze vaak niet geaccepteerd door anderen. Als het wel in de openbaarheid komt, dan is het vaak niet verklaarbaar voor ons en moeilijk te zeggen of het wel echt of slechts bedrog is. Er zijn ook een hoop charlatans die doen alsof en waardoor het imago van de doelgroep paranormaal begaafden verslechterd en dergelijke gaven ongeloofwaardiger maakt. Verschillende soorten gaven Iedereen weet dat het wetenschappelijk is aangetoond dat de mens slecht een paar procent van haar volledige hersencapaciteit gebruikt en dus niet al haar geestelijke potenties benut. De mens is tot veel meer in staat, dan we voor mogelijk houden. Er zijn legio slapende kwaliteiten in ieder mens aanwezig, die we niet kennen en gebruiken. Sommigen hiervan zijn wel bekend bij de meeste mensen. Zo heeft iedereen wel eens een goed of slecht voorgevoel gehad over iets dat gaat gebeuren. Intuitie behoort namelijk ook tot de categorie paranormale gaven. Er zijn nog veel meer soorten gaven die zich kunnen manifesteren, waaronder hier een kleine selectie:

  1. Dingen zien met de normale zintuigen niet gezien kunnen worden zoals op grote afstand kunnen zien, het kunnen zien van Qi (in en buiten het lichaam) en in het lichaam kunnen kijken (inner vision).

  2. Op grote afstand kunnen horen.

  3. Het lichaam ontastbaar maken, zoals een speer op keel duwen of met zwaard snijden zonder letsel op te lopen (hard Qigong in martial arts).

  4. Direct informatie kunnen waarnemen, ontvangen en verzenden (direct weten: telepathie).

  5. Objecten verplaatsen met de geest verplaatsen zonder aan te raken (telekinese).

  6. Objecten laten verdwijn en verschijnen (Qi in verdichte vorm omzetten en andersom).

  7. Door objecten (zoals muren) heen kunnen lopen (de geest kan lichaam vormloos (Qi) laten worden).

  8. Toekomstvoorspelling.

  9. Over water kunnen lopen.

Het nut van speciale gaven en cultivatie in Qigong Het gebruiken van normale en speciale gaven is net als lopen op twee benen, want voor het completer zien en echt begrijpen van het leven (realisatie en wijsheid) zijn de normale, huidige gaven niet toereikend en de speciale gaven een welkome aanvulling. Het alleen kunnen gebruiken van normale gaven is zoiets als minder-valide zijn. Met onze normale zintuigen en gaven kunnen we slechts een deel van de werkelijkheid waarnemen en komt informatie slechts gedeeltelijk binnen, Deze gebrekkige waarneming en informatie kan eenvoudig leiden tot de ontwikkeling van ongezonde en gebrekkige gedrags- en denkpatronen, die de veroorzakers zijn van de meeste van onze problemen. Met speciale gaven komt namelijk informatie completer binnen dan met normale gaven, wat ons in staat stelt de werkelijkheid en natuur beter te begrijpen en hier ons gedrag en denken op af te kunnen stemmen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het bereiken van realisatie en wijsheid te bereiken. Dit is het hoogste doel in Qigong en kan vergeleken worden met verlichting. Pas dan verkrijgen we een helder, echt begrip en kennis van de ware werkelijkheid, de waarheid, de totaliteit van alles, het leven, het universum en haar wetten, en kunnen we in complete harmonie en eenheid leven. Dankzij speciale gaven zoals ‘inner vision’ en het kunnen zien van Qi heeft men ook in staat gesteld het meridianenstelsel te ontdekken en in kaart te brengen. Ook kunnen dergelijke gaven handig zijn in het toepassen van Healing op anderen, omdat dan te zien is waar de Qi precies in een abnormale conditie verkeert en in welke hoedanigheid (zoals een tumor). Het hebben van speciale gaven (die geactiveerd zijn) betekent overigens niet dat iemand hiermee automatisch meer wijsheid en hoger niveau van leven heeft behaald. Ze dienen hiervoor op de juiste manier gecultiveerd en gebruikt te worden. Het activeren en gebruiken van bijzondere gaven is iets wat getraind kan worden. Bijzondere gaven worden in Qigong meestal gestimuleerd met bepaalde technieken, zoals Heavenly Gate Breathing en het reciteren van bepaalde klanken en mantra’s, maar ze kunnen ook ontwikkeld worden door het cultiveren van deugden (Daode), het werken aan denk- en gedragspatronen (gewoonten) en het behouden van een Qigong staat (Life Cultivation). Conclusie Speciale gaven zijn een belangrijk instrument of middel waarmee de wetten van het universum, natuur en menselijk leven ontdekt en beter begrepen kunnen worden. De manifestatie en ontwikkeling van deze gaven in Qigong is zowel een doel als een gevolg ervan. Het laten ontwaken, ontwikkelen en gebruiken van onze slapende kwaliteiten, ofwel het ontwikkelen en leren gebruiken van het volledige menselijk potentieel, is een belangrijk hulpmiddel om het leven tot een hoger niveau van gezondheid, geluk en welzijn te brengen en echte realisatie en wijsheid te bereiken. Als de hele mensheid het volledig potentieel van de geest wist te gebruiken in plaats van een hele kleine minderheid, dan zou de mensheid radicaal evolueren en op een ondenkbaar hoog niveau komen. Pas dan worden deze gaven niet meer als speciaal gezien, maar als doodnormale gaven.

Copyright © Chi-Connected 2016 – All Rights Reserved Dit werk is gelicenceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie. ​Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, plaats dan een link naar de desbetreffende pagina op www.chi-connected.com en gebruik de volgende methode van naamsvermelding:“Peter Smit Chi-Connected; Paranormale gaven: Het ontwikkelen van onze geestelijke potenties met Qigong (2016), www.chi-connected.com, CC BY-NC-ND 4.0 gelicenseerd”.

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page